Over De Haagse Hogeschool

Verhaal van De Haagse Hogeschool

Let’s change. You. Us. The world. Dat doet De Haagse Hogeschool al 30 jaar. Vanaf de oprichting op 1 september 1987 heeft De Haagse zich ontwikkeld van vijftien hbo-instellingen naar de meest diverse en internationaal georiënteerde hogeschool van Nederland met ruim 26.000 studenten van meer dan 140 nationaliteiten, verdeeld over vier vestigingen (Den Haag, Delft, Zoetermeer en het in zomer 2017 geopende Sportcampus Zuiderpark). Studenten volgen een bachelor, een master of een post- hbo opleiding. Jaarlijks levert De Haagse zo’n 3.000 unieke wereldburgers af en er werken ruim 2.200 medewerkers.

De Haagse Hogeschool is een UNESCO-hogeschool waarvan de thema’s vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid hoog op de agenda staan. De bijbehorende kernwaarden die de HHs drijft zijn curious, caring & connecting.

Strategie

Het verzorgen van hoger beroepsonderwijs is de primaire taak van de hogeschool. De Haagse wil studenten niet alleen startklaar maken voor hun eerste baan. De studenten van de HHs krijgen bagage mee voor hun hele leven. Daarbij gaat het De Haagse niet alleen om het werkzame leven maar ook om de participatie als burger in de samenleving.

De strategische keuzes van de HHs zijn de volgende: een verdere verhoging van onze kwaliteit, onder meer via:

  • De doorontwikkeling van het internationale profiel;
  • De bevordering van wereldburgerschap;
  • Het realiseren van een netwerkhogeschool.

Inschrijvingen gesloten

Voor dit jaar zijn de inschrijvingen al gesloten. 
Volgend jaar meedoen? Hou de nieuwsbrief in de gaten.